Bij ons staat privacy en veiligheid centraal!

IS27001NEN75101_2

Steeds meer instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme, NAH of voor senioren met MCI en/of dementie stellen NEN7510 verplicht aan leveranciers om diensten als MyWepp te mogen leveren.

Vandaar dat Brevidius/MyWepp de certificering voor NEN7510, de zorgvariant van ISO 27001, in 2022 heeft afgerond en dus voldoet Brevidius officieel aan alle eisen van GDPR om digitale diensten in de zorg aan te bieden.

Ook voor deze website en de MyWepp diensten gelden privacy regels, we voldoen aan de standaard.

(Laatste wijziging: 1 juli 2022)

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Brevidius kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Brevidius (bijvoorbeeld MyWepp) en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Brevidius verstrekt. Brevidius kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam

Afdeling

E-mailadres

Functietitel

Adresgegevens

IP-adres

Geslacht

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam + NAW

Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom Brevidius gegevens nodig heeft

Brevidius kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief of het doen van een bestelling.

Brevidius verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Om een persoonlijke nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij uw e-mail adres en volledige naam nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.  

Op de website van Brevidius worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiliging van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Brevidius gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Brevidius kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics. Zie paragraaf ‘Delen met derden’.

Wij maken uitsluitend gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts. Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Brevidius gegevens bewaart

Brevidius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 24 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen.

Brevidius verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden. Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden. Hierboven vindt u meer informatie over hoe wij deze kunnen gebruiken en hoe u hier toestemming voor geeft.

Brevidius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brevidius maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Brevidius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Brevidius via onderstaande informatie:

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy?

We doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Heeft u vragen of een klacht  over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via dit formulier.