MyWepp

Brevidius streeft ernaar om met MyWepp bij te dragen aan de zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde van iedereen die wat extra’s nodig heeft om ook optimaal te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Dat doen we al meer dan 10 jaar, dus in ons platform is heel wat kennis en ervaring verwerkt.

Daarbij kan het gaan om mensen met een verstandelijke beperking (VB), niet aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov, Autisme.

Ook senioren die, die nogal vergeetachtig worden (MCI) hebben veel baat bij de app en het beeldhorloge. In sommige gevallen kunnen ook mensen met een vorm van dementie baat hebben bij het gebruik van MyWepp als ze er niet te laat mee beginnen.

Brevidius blijft voortdurend MyWepp verbeteren. Alle suggesties zijn welkom.

MyWepp is een zogenaamd ‘cloud-platform’, dus iedereen werkt altijd in de nieuwste versie. 

We faciliteren graag instellingen, clienten, medewerkers en mantelzorgers om op kosteneffectieve wijze dit soort diensten te kunnen gebruiken. Dus wij gaan graag met je in gesprek hoe de inzet van MyWepp optimaal haalbaar kan worden gemaakt.werktwer

Veilige video oplossingen!

Ons Video4all platform (ISO 27001 gecertificeerd) is zeer geschikt om de content van kwetsbare mensen op te slaan, omdat het bijvoorbeeld ook jarenlang is gebruikt door de Rabobank voor video’s die juist NIET zo maar verspreid mogen raken op internet. Dus bijvoorbeeld afspelen op IP-adres etcetera.

Als uw organisatie behoefte aan veilige video oplossingen op internet heeft, neem dan gerust contact op door het onderste formulier in te vullen.